:: Na palćensći jazić :: Na harvátsći jazić :: На български език :: În limba română :: Other ::

 

Svetotu Pismu I

[1998 g.]

Svetotu Pismu II

[1998 g.]

Bišnuvenete i tejnata čarkva

[2004 g.]

Reda na Sveteta Misa

Kátekizmus

[1926 g.]

Biblija i Kátekizmus

za dicáta [1991 g.]

Škulska Biblija

[1936 g.]

Reda na Sveteta Misa

[Belo Blato]

 

Pučitvanji na Sv. Anton

Katuličánsku mulitvenu

knigče [1990 g.]

 

Evangjélitu na Sv. Toma

:: Na palćensći jazić :: Na harvátsći jazić :: На български език :: În limba română :: Other ::

Mala zlatna kruna [1885]

Put krixa

Dobar dan [1902]