Vrazći kantu knigji:

 

 

http://kroraina.com/knigi/lm_bs/gal/index.html

Любомир Милетич - Българите в Седмиградско и Банат
***********************************

http://www.promacedonia.org/bugarash/bnpesni/index.html
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ СЪБРАНИ ОТ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ "ИЗКУСТВО И НАУКА" 1981
***********************************
http://www.promacedonia.org/bd/index.html
Петър Богдан Бакшев  - Български политик и историк от XVII век, София, 2001
***********************************
http://www.promacedonia.org/bk2/index.html
История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г., София, 1977
***********************************
http://www.promacedonia.org/tb2/index.htm
Трансилванските (седмиградските) българи, Велико Търново, 1996
***********************************
http://www.promacedonia.org/jchorb/st/index.htm
Българска диалектология, Ст. Стойков, София 2002
***********************************
http://www.promacedonia.org/chipr/index.html
Чипровското въстание 1688 г., Петър Чолов (Народна Просвета, София, 1988 г.)
***********************************
http://www.promacedonia.org/banat/index.html
ИСТОРИЯ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ, Яку Ронков, 1938г.
ДУХОВНИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ В БАНАТСКО, Петър Коледаров, 1938г.
БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ ДНЕС (ИСТОРИЯ НА ЕДНО ЗАВРЪЩАНЕ), С. Караджова, 1998г.
***********************************
http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/edinstvoto_banat_1.htm
Единството на българския език в миналото и днес, 1978